A Lab On Fire | What We Do In Paris Is Secret

Už išmarginto kaštono - siaura gatvelė. Atidarius langus - satino patalai. Praeivis sušunka - myliu! Saulės šviesa atsimuša į gretimus balkonus. Po šio sapno aš eisiu namo. Neišsakyta, bet pažįstama. Nereikia niekam sakyti - mes žinome ir tai yra svarbiausia. Ilgai tvyrantis, mū