top of page

El. parduotuvės www.nosy.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių (grąžinamų ir negrąžinamų) pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir MB „Nosy.lt“ (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu Nosy.lt interneto parduotuvėje adresu www.nosy.lt (toliau – Parduotuvė) susijusios nuostatos.

1.2 Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu ir kitais taikomais teisės aktais.

1.3 Pirkėjas, patalpindamas užsakymą Nosy.lt interneto parduotuvėje, patvirtina, jog su Taisyklėmis susipažino.

1.4 Užsakyti ir pirkti prekes www.nosy.lt turi teisę išimtinai tik:

1.4.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 

1.4.2 nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turėdami tik tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3 juridiniai asmenys. Tačiau šiose Taisyklėse aprašytos prekių grąžinimo ir sutarties atsisakymo sąlygos juridiniams asmenims nėra taikomos; prekes jie gali grąžinti tik bendrais Lietuvos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

1.5 Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje adresu: www.nosy.lt.

1.6 Internetiniame puslapyje esančioje „Dažniausiai užduodami klausimai“ skiltyje (toliau - DUK) pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių užsakymu, apmokėjimu, pristatymu, grąžinimu ir kitais aktualiais klausimais. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, prieš pradedant naudotis www.nosy.lt interneto svetaine, Pirkėjams rekomenduojama susipažinti su DUK.

1.7 Apie tai, kaip tvarkomi Pirkėjų asmens duomenys, plačiau galima sužinoti www.nosy.lt Privatumo politikoje (skiltis „Privatumo politika“).

1.8 Pagal šias Taisykles Parduotuvei gražinamomis prekėmis vadinamos pilnos komplektacijos kvepalų dėžutės originalioje pakuotėje (įskaitant originalią dėžutę sauganti plėvelė, jei tokia buvo).

1.9. Pagal šias Taisykles į grąžinamų prekių apimtis visais atvejais nepatenka Pirkėjų įsigytos ir pagal jų individualius pageidavimus sukomplektuoti mėginukų komplektai, kuriuos sudaro 5 (penki) vnt. skirtingų kvepalų rūšių iki 2 (dviejų) ml talpose, atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas komplektas sudaromas pagal konkretaus Pirkėjo pageidavimus, perpilant kvepalus iš originalių pakuočių į atskiras mėginukų talpas. 

1.10. Parduotuvė taiko vieno karto pakeitimo politiką (toliau - Nemokamas Pakeitimas), kuomet perkant pilną originalią kvepalų pakuotę ir išbandžius prie pakuotės pridedamą (tik pirmąjį kartą) atitinkamą dovaną (t.y. užsisakytų kvepalų mėginuką - 1 vnt. iki 2 ml), Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasčių, vieną kartą, nemokamai, pasikeisti (išpildant Taisyklių 4.9 ir  4.10 punktus) pilną kvepalų pakuotę, kurios kokybė privalo atitikti visas sąlygas, įvardintas 3.4 punkte) į kitą analogiškos ar didesnės vertės prekę (Pirkėjui primokant skirtumą) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“bei įvykdomas pilnas krepšelio apmokėjimas.

2.2 Sudarius Pirkimo-pardavimo Sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3 Pirkimo-pardavimo Sutartys registruojamos ir saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje www.nosy.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės (jei prekė yra grąžintina pagal Taisyklių 1.8 ir 3.4 punktus) Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Parduotuve, grąžinimo procedūrą pilnai išpildant Taisyklių 4.9 ir 4.10 punktuose įvardintas grąžinimo sąlygas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos. Ši teisė atsisakyti sutarties taikoma tik vartotojams (fiziniams asmenims, kurie prekes įsigyja su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais). Juridiniai asmenys ir kiti Pirkėjai, kurie neatitinka vartotojo sąvokos, prekes grąžinti gali tik bendrais Lietuvos teisės aktuose nustatytais pagrindais. Jei Pirkėjas pasinaudoja Nemokamu Pakeitimu, tuomet antrą kartą (t.y. vykdant pirmosios prekės pakeitimą kita preke, pagal Taisyklių 1.10 punktą)  Pirkėjui siunčiama kokybiška prekė nėra grąžintina, o Parduotuvė pasilieka teisę grąžinamos prekės nepriimti atgal bei negrąžinti už prekę sumokėtų pinigų. Jei pirkėjas nepasinaudoja Nemokamu Pakeitimu, tuomet grąžinama prekė ne tik privalo atitikti 3.4 punkte išdėstytus reikalavimus bet kartu privalo būti grąžinamos ir visos kartu su preke gautos dovanos. 

3.3 Taisyklių 3.2 punkto pirmame sakinyje aptarta Pirkėjo (vartotojo) teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810

3.4 Taisyklių 3.2 punkte aptarta Pirkėjo (vartotojo) teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, nebuvo pažeista ar apgadinta (sulamdyta, įplėšta, supurvinta, išpaišyta, nublukinta ir pan.) jos pakuotė (įskaitant originalią dėžutę sauganti plėvelė, jei tokia originaliai buvo), prekė neprarado savo prekinės išvaizdos, taip pat jei nėra akivaizdžių prekės naudojimo požymių.

3.5 Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose (CK 6.363. str. 7 d.) įtvirtintas teises.

3.6 Suformuoto ir apmokėto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas. Tuo atveju, kai Pirkėjas jau yra pateikęs užsakymą, norėdamas anuliuoti ar koreguoti užsakymą, Pirkėjas turėtų nedelsdamas susisiekti su Pardavėju Taisyklių 7 skyriuje nurodytais pardavėjo kontaktais. Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi galimybės suteikti Pirkėjui teisės anuliuoti ar koreguoti užsakytų ir apmokėtų prekių krepšelio (pvz., nes prekės jau suruoštos siuntimui ar perduotos kurjeriui), Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šių Taisyklių 3.2. punkte nustatyta tvarka ir terminais.

3.7 Pateikęs užsakymą, Pirkėjas privalo priimti prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jas apmokėti, taip pat nepiktnaudžiauti Pirkėjo teisėmis ir laikytis teisės aktų reikalavimų.

3.8 Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.

3.9 Jeigu Pirkėjas piktnaudžiauja savo Pirkėjo teisėmis (pavyzdžiui, jei Pirkėjas, jau pasinaudojęs Nemokamu Pakeitimu, pakartotinai siunčia naujai gautą (kitą) prekę atgal ir reikalauja grąžinti pinigus, arba atsiuntęs grąžinamą prekę, kuri neatitinka Taisyklių 3.4 punkte išdėstytų sąlygų ir nepagrįstai reikalauja grąžinti pinigus ar pakeisti prekę į kitą ir pan.), Parduotuvė pasilieka teisę, Pirkėjui apmokėjus, išsiųsti prekę atgal negrąžinant pinigų už prekę. Jei pirkėjas nesutinka apmokėti grąžinimo išlaidų, Pardavėjas tokiu atveju pasilieka teisę utilizuoti panaudotą prekę, negrąžinant pinigų už prekę, pateikiant motyvaciją, kurią apibrėžia šios Taisyklės. Taip pat Parduotuvė pasilieka teisę neaptarnauti piktnaudžiaujančių savo teisėmis Pirkėjų.

3.10 Pirkėjas turi teisę įsigyti „Dovanų čekį“, kurio nominalai eurais: 32, 50, 100, 150, 200. Dovanų čekis suteikia galimybę nusipirkti prekių Parduotuvėje ne vėliau nei per 6 (šeši) mėnesius nuo Dovanų čekio įsigijimo dienos. Nepanaudojus čekio per nurodytą laiką, pinigai nėra grąžinami, o prekių pirkti su nebegaliojančiu čekiu negalima. Jei prekės/ių suma už, kurias atsiskaitoma, yra didesnė nei suma nurodyta ant Dovanų čekio, tuomet galima primokėti trūkstamą sumą. Jei prekės/ių suma už, kurias atsiskaitoma, yra mažesnė nei suma nurodyta ant Dovanų čekio, skirtumas nėra grąžinimas. Dovanų čekis galioja vieną kartą, o pinigai už jį nėra grąžinami. Pirkėjas atsako už teisingą gavėjo vardo ir el.pašto adreso įvedimą Dovanų čekio užsakymo metu.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos. Prekių grąžinimas ir pakeitimas

4.1 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjams sudaryti galimybę užsakyti prekes per www.nosy.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti užsakymo pateikimo metu pasirinktu būdu (pristatymas per paštomatus ar pristatymas kurjeriu) ir nurodytu adresu. Pirkėjas pilnai atsako už neteisingai ar klaidingai įvestus duomenis formuojant prekių užsakymą. Taip pat Pirkėjas turi laikytis sutartų prekių priėmimo terminų (laikas, data, vieta), kuriuos sutarė su kurjeriu. Jei sutartu laiku, sutartoje vietoje ir sutartą dieną Pirkėjas nepriėmė prekių, dėl to kylančius nuostolius Pirkėjas atlygina Pardavėjui. Jei Pirkėjas, per nurodytą protingą terminą, nepasiima iš nurodyto paštomato savo užsakytų prekių, dėl to kylančius nuostolius Pardavėjui atlygina Pirkėjas.

4.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir tvarkyti jo asmens duomenis, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

4.4 Pardavėjas įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, kad galėtų įvykdyti Pirkėjo užsakymą. Tačiau išskirtiniais atvejais gali pasitaikyti situacijų, kai dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausiančių aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjo įsigytos prekės. Tokiais išskirtiniais atvejais, nesant galimybės įvykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Siekdamas patenkinti Pirkėjo poreikius, Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui panašią į Pirkėjo užsakytą ar įsigytą prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

4.5 Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų taikomų teisės aktų nuostatomis. 

4.6 Tuo atveju, kai Pirkėjas (vartotojas) pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties pagal Taisyklių 3.2 punktą, Pardavėjas pirmiausia siūlo pasinaudoti Nemokamu Pakeitimu.

4.7 Pardavėjas negrąžina Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės de facto negrąžintos (atsisakant pasinaudoti Nemokamu Pakeitimu) Pardavėjui arba iki kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. 

4.8 Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, Pirkėjui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas.

4.9 Visais atvejais, norint grąžinti kokybišką prekę (-es), Pirkėjas pirmiausia turi elektroniniu paštu atsiųsti grąžinamos prekės pavadinimą, pirkimo dokumentą bei kartu turi prisegti savo padarytas grąžinamos prekės pakuotės nuotraukas. Pirkėjas turi pateikti prekės nuotraukas iš visų prekės pusių, įrodančias, kad prekės pakuotė (prekė) Pirkėjo nebuvo sugadinta, pradaryta ar panaudota, bei atitinka kitus Taisyklių 3.4 įvardintus punktus. Fotonuotraukos turi būti nesusiliejusios ir jose turi aiškiai matytis prekės būklė iš visų jos pusių. 

4.10 Grąžinant kokybišką prekę ją būtina įpakuoti pagal Taisyklių 4.12 punkte išdėstytą instrukciją, tam, kad grąžinimo proceso pabaigoje Parduotuvė atgautų prekę, kuri atitinka Taisyklių 3.4 punkte išdėstytus reikalavimus. Jei pirkėjas neįpakavo grąžinamos prekės ir atgautos prekės pakuotė buvo apgadinta, už grąžinamos prekės kokybę atsako Pirkėjas. 

4.11 Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio mokėjimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis (banko rekvizitus).

4.12 Grąžinant kokybišką prekę ją reikia įpakuoti taip, kaip prekė buvo gauta (Parduotuvė prekes įpakuoja į pakavimo dėžutę, užpildant pakavimo granulėmis ar burbuline plėvele). Jei Pirkėjas prarado ar sugadino pakavimo dėžutę ir/ar užpildymą, tuomet savo lėšomis įpakuoja prekę taip, kaip prekė buvo gauta iš Parduotuvės. Jei Pirkėjas neturi galimybės pakavimo dėžutę užpildyti specialiomis pakavimo granulėmis ar burbuline plėvele, tuomet Pirkėjas turi keliais sluoksniais, minkšta, švaria ir nebraižančia medžiaga (pvz. audiniu) įvynioti prekę taip, kad visos prekės pusės būtų saugios nuo transportavimo metu galimų dėžutės mėtymo, kratymo ar suspaudimo.

5. Prekių kainos ir atsiskaitymas

5.1 Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM yra įtrauktas į www.nosy.lt nurodytas prekių kainas. Prieš Pirkėjui patvirtinant užsakymą, prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis (jei toks taikomas konkrečiu atveju).

5.2 Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai.

5.2.1 Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma. Taip pat pirkėjas gali atsiskaityti banko diabetinėmis ir kreditinėmis kortelėmis.

5.2.2 Tik Pirkėjui apmokėjus bus formuojamas prekių siuntinys. 

6. Prekių pristatymas

6.1 Pirkėjas, įsigydamas prekes Parduotuvėje www.nosy.lt , pasirenka viena iš galimų prekių pristatymo būdų: paštomatais arba kurjeriu prekių pristatymo paslaugą. Prekių pristatymas vykdomas Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją.

6.2 Reikalavimai, užsakant prekių pristatymo paslaugą:

6.2.1 Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

6.2.2 Tuo atveju, jei Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą per kurjerį, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

6.2.3 Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo pasirinktas kurjeris. atstovas;

6.2.4 Nemokamas pristatymas paštomatais taikomas perkant už 50 eurų ir daugiau. Perkant už mažesnę sumą, paštomatais prekių pristatymo paslauga kainuoja 2 eurai.

6.2.5. Nemokamas pristatymas kurjeriu taikomas perkant už 100 eurų ir daugiau. Perkant už mažesnę sumą, kurjeriu prekių pristatymo paslauga kainuoja 3 eurai ir 50 euro centų.

7. Apsikeitimas informacija 

7.1 Pardavėjas teikia Pirkėjui informaciją ir, esant poreikiui, kitaip su juo komunikuoja, naudodamasis Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės www.nosy.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

8. Atsakomybė 

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

8.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės www.nosy.lt ar socialiniuose nosy.lt kanaluose

8.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos ir prisijungimo duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas nesilaiko Sutarties nuostatų, gaminių naudojimosi instrukcijų.

8.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.6. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles neįvykdymą, jei įrodo, kad įsipareigojimai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Pagal šias Taisykles nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms prašanti atleisti nuo atsakomybės Šalis privalo kuo skubiau pranešti apie tai nurodytais kontaktais kitai Sutarties Šaliai. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, Sutartis gali būti nutraukiama vienos iš Šalių iniciatyva, apie tai pranešus raštu kitai Šaliai. 

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

9.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę toliau pirkti prekes parduotuvėje. Pirkėjo užsakymams, pateiktiems iki Taisyklių pakeitimo, taikoma užsakymo metu galiojusi Taisyklių versija.

9.3. Sutartis laikoma įvykdyta ir pasibaigia, kai abi šalys tinkamai įvykdo savo įsipareigojimus numatytas šiose taisyklėse, teisės aktuose bei Pardavėjo www.nosy.lt interneto svetainėje.

9.4 Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.7. Pirkėjui šių Taisyklių nustatyta tvarka kreipusis į Pardavėją, tačiau nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio derybų būdu, prašymą/skundą dėl įsigytos prekės kokybės  Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://vvtat.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/593) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 

Šios Taisyklės parengtos 2023-10-08

bottom of page